Laboratoryjne zastosowania blatów ceramicznych

Laboratoryjne zastosowania blatów ceramicznych

Blaty to kluczowe miejsce pracy laboranta. Są one w największym stopniu narażone na kontakt z substancjami chemicznymi. Muszą one być odporne na korodowanie czy działanie żrących preparatów. Ceramiczne blaty laboratoryjne stają się coraz bardziej popularnym wyposażeniem laboratorium – właśnie ze względu na odporność na oddziaływanie kwasów, barwników i rozpuszczalników. Ceramika pozwala także zachować higienę pracy, ponieważ łatwo utrzymać ją w czystości. Blaty z niej wykonane nie nasiąkają i nie zmieniają swojej struktury pod wpływem różnych cieczy. 

Gdzie wykorzystywane są ceramiczne blaty laboratoryjne

 

Ceramiczne blaty laboratoryjne stosowane są w laboratoriach chemicznych, bakteriologicznych, mikrobiologicznych oraz mechanicznych. Można je dodatkowo dostosować ze względu na charakter pracy czy substancji, z którymi pracują laboranci. Szczególnie popularnym rozwiązaniem jest stosowanie blatów z podniesionym obrzeżem, które są adresowane do laboratoriów chemicznych i do pracy z cieczami. Konstrukcja blatu z podniesionymi brzegami uniemożliwia rozlanie się cieczy na posadzki, inne sprzęty laboratoryjne lub odzież. 

Rodzaje ceramiki laboratoryjnej

 

Wyróżnia się dwa rodzaje ceramiki laboratoryjnej: lite i monolityczne. Pierwsze z nich posiadają zazwyczaj bazę drewnopochodną i ceramiczną ochronę, co zapewnia dobry kompromis pomiędzy kosztem produkcji blatu a odpornością na działanie substancji. Drugi typ jest w całości wykonany z ceramiki, jednolity w całym swym przekroju. Najczęściej wybierane są blaty monolityczne. Ceramika, z której wykonywane są blaty, podlega klasyfikacji ze względu na odporność na działanie substancji, skrajnych temperatur oraz wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, co decyduje o tym, że niezmiennie cieszy się zaufaniem badaczy pracujących w laboratoriach.

Wróć do bloga