Szafy wykorzystywane w laboratoriach

Szafy wykorzystywane w laboratoriach

Szafy w laboratoriach służą do przechowywania w odpowiednich warunkach różnorodnych, często niebezpiecznych substancji chemicznych. Ze względu na spełniane funkcje ten rodzaj mebli wyróżnia się specyficznymi cechami technicznymi.

 

Specyfika szaf laboratoryjnych

 

Szafy na chemikalia w laboratoriach wykonane są z odpornego chemicznie polipropylenu. Muszą być wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi standardami, które określone są zarówno przez przepisy prawa polskiego, jak i przepisy europejskie. Zgodnie z tymi normami wszystkie meble przeznaczone do przechowywania niebezpiecznych substancji powinny zapewniać wysoki poziom ochrony zawartości, aby stanowiła ona jak najmniejsze zagrożenie dla pracowników przebywających w pomieszczeniu, jak i środowiska naturalnego. Szafy laboratoryjne cechują się więc wysoką odpornością chemiczną na działanie cieczy i oparów, ognioodpornością oraz wytrzymałością. Wszelkie ruchome elementy szaf, jak np. szuflady czy kuwety, wyposażone są w blokady zabezpieczające przed przypadkowym wysunięciem. Oprócz tego meble tego rodzaju posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem do zawartości osób niepowołanych. Szafy laboratoryjne wpływają na bezpieczeństwo osób pracujących w laboratorium, a także pozwalają na uporządkowane przechowywanie różnego rodzaju odczynników.

Do innych ważnych cech szaf laboratoryjnych zaliczamy też funkcjonalność oraz wygodę użytkowania. Powinny też pozwalać na bezproblemowe utrzymanie czystości i dezynfekcji, gdyż w obowiązują często podwyższone standardy zachowania czystości, a niejednokrotnie wymóg zachowania warunków aseptycznych.

 

Najważniejsze funkcje szaf laboratoryjnych

 

Główną funkcją szaf laboratoryjnych jest ochrona zawartości. To jeden z podstawowych elementów wyposażenia wszelkiego typu pracowni chemicznych, którego celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie mogą być spowodowane przez substancje chemiczne w wyniku nieodpowiedniego zastosowania. Z jednej strony ograniczają ryzyko wpływu tych substancji na środowisko zewnętrzne. Z drugiej strony chronią odczynniki chemiczne przed dostępem osób, niemających uprawnień do korzystania z nich.

Należy pamiętać, iż poza ochroną przechowywanej w szafach chemicznych zawartości, główną funkcją szaf chemicznych jest również ochrona personelu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych i przebywających w laboratorium, w tym np. osób sprzątających. Z tego względu istotna jest również konstrukcja szafy przeciwdziałająca gromadzeniu się i wydostawaniu się na zewnątrz zarówno lekkich, jak i ciężkich oparów chemikaliów, a także zapewnienie prawidłowego podłączenia szafy do instalacji wyciągowej, zapewniającej usuwanie oparów poza laboratorium. Bez właściwie działającej instalacji lub przy instalacji działającej wadliwie, nawet najlepiej zaprojektowana i wykonana szafa chemiczna nie spełni swojej roli.

 

Szafy na chemikalia nie tylko w laboratoriach

 

Szafy na chemikalia wykorzystywane są głównie w laboratoriach, ale ich zastosowanie jest zdecydowanie szersze. Te specjalistyczne meble znajdują się na wyposażeniu gabinetów lekarskich i gabinetów weterynaryjnych, firm farmaceutycznych i aptek, zakładów i pracowni chemicznych, placówek edukacyjnych itp.

Specyficzną odmianą szaf chemicznych są szafy do przekonywania trucizn i substancji szczególnie niebezpiecznych, których podstawową funkcją jest zapewnienie kontroli dostępu. Kontrolę dostępu do zawartości szafy oraz monitoring pobierania substancji można realizować w sposób prosty – z zastosowaniem zamka na klucz lub kod, ale też możliwe jest zastosowanie bardzo wygodnej, elektronicznej kontroli dostępu i ewidencji użytkowników korzystających z zawartości. W tym wypadku możliwe jest również nadawanie uprawnień dostępu jedynie wybranym osobom. Rozwiązania tego typu mają charakter indywidualny, tzw. szytych na miarę i każdorazowo konstruujemy je wraz z klientem/użytkownikiem, starając się najpełniej spełnić jego oczekiwania oraz wymogi.

Wróć do bloga